Rekrutacja Cennik Kontakt Dokumenty Dlaczego my?


Aktualno¶ci
Komunikaty
Archiwa
Foto - archiwum
O Akademii
Kadra
Co nas wyróżnia Nowo¶ć
Zajęcia adaptacyjne
Zajęcia programowe
Zajęcia dodatkowe
Plan dnia Smyka
Jadłospis
Strefa Rodzica Nowo¶ć
Oczytani
Teatr Rodziców
Przedszkole pod chmurk±
PolecamyArchiwalne codzienniki

Codziennik Tygrysków 14-15 Codziennik Pszczółek 14-15
Codziennik Smerfów 14-15 Codziennik Maluszków 14-15
Codziennik Sprytnych Krasnoludków Codziennik Małych Odkrywców
Codziennik M±drych Sówek Komunikaty do 2018

Codziennik Maluszków 14-15


Kochany Tato...
(23-06-2015)
Wtorkowy poranek rozpoczęli¶my od zabaw konstrukcyjnych. Budowali¶my wieże z kolorowych klocków, ćwicz±c tym samym nasz± motorykę mał±. Przeczytali¶my ba¶ń o ołowianym żołnierzyku i Kopciuszku. Przed ¶niadankiem wykonali¶my gimnastykę - skłony, podskoki, przysiady. Podczas zajęć edukacyjnych wykonali¶my prezenty dla swoich tatusiów, którzy dzi¶ obchodz± swoje ¶więto. Maluchy opowiadały w jaki sposów tata spędza z nimi wolny czas. Z okazji dzisiejszego ¶więta życzymy Tatusiom wszystkiego najlepszego.Wakacje na wsi 22.06.2015
(23-06-2015)
Poranek przywitali¶my wspólnymi zabawami na dywanie edukacyjnym. Przeczytali¶my opowiadanie o Kubusiu Puchatku i jego burczybrzuszku. Przed ¶niadaniem zatańczyli¶my "Woogie- Boogie", "Kaczuszki" oraz "Głowa, ramiona, kolana". Dzi¶ na zajęciach edukacyjnych rozmawiali¶my o wakacjach spędzanych na wsi. Przeczytali¶my ksi±żkę "Z wizyt± na wsi", która przybliżyła nam życie gospodarza i mieszkańców zagrody. Dzieci słuchały i rozpoznawały  odgłosy zwierz±t żyj±cych na wsi. Następnie na¶ladowały usłyszane dĽwięki. Maluchy spontanicznie wypowiadały się na temat, co ciekawego można robić spędzaj±c czas wiejskim podwórku. Na koniec pokolorowali¶y kartę pracy.Raz, dwa, trzy teraz łapiesz Ty!
(19-06-2015)
Pi±tkowy poranek upłyn±ł nam na wspólnym układaniu puzzli. Przeczytali¶my też ba¶ń o Kopciuszku. Przed ¶niadaniem zatańczyli¶my "Woogie-Boogie" oraz "Kaczuszki". Przypomnieli¶my sobie również nasze ulubione wierszyki. Dzi¶ na zajęciach edukacyjnych ćwiczyli¶my z woreczkami wypełnionymi grochem. Ćwiczenia te poprawiały nasz± sprawno¶ć manualn± oraz koordynację ruchow± oraz sprawne chwytanie obur±cz i jednor±cz. W nagrod± dla wszystkich naszych Maluchów, za fantastycznie wykonane ćwiczenia z woreczkami, było puszczanie baniek mydlanych. Co w trawie piszczy? 18.06.2015
(19-06-2015)
Poranek rozpoczęli¶my od wspólnej zabawy figurkami przedstawiaj±cymi zwierzęta z gospodarstwa. Do zabawy tej wykorzystali¶my metę, która przedstawia pastwisko i zabudowania gospodarcze. Przed ¶niadaniem przeczytali¶y ksi±żkę z serii "Kolorowy sad" i "Tomek i przyjaciele". Na zajęciach edukacyjnych przysłuchali¶my się odgłosom jakie możemy usłyszeć na łace. Dzieci wysłuchały nagrania, a potem wymieniły nazwy zwierz±t i owadów, które rozpoznały m.in. żaby, bocian, ¶wierszcze, kukułka. Na podstawie opowiadania o pracowitej mrówce i leniwym koniku polnym dzieci swobodnie wypowiedziały się na temat bohaterów przeczytanej lektury. Podczas zabawy ruchowej zamienili¶my się w skoczne ¶wierszczyki, które wesoło skakały po łace i od czasu do czasu wydawały dĽwięk "cyk-cyk-cyk". Na koniec pokolorowali¶y obrazek przedstawiaj±cy ¶wierszcza. Dzi¶ odwiedzili¶my także przedszk0olny plac zabaw.Pracowite mrówki
(16-06-2015)
Wtorkowy poranek przywitali¶my wspólnymi zabawami na dywanie edukacyjnym. Przeczytali¶my opowiadanie o słoneczku, na podstawie którego dzieci swobodnie się wypowiadały. Przed ¶niadaniem za¶piewali¶my nasze ulubione piosenki "Jagódki", "Rosn± sobie kwiatki". Na zajęciach edukacyjnych rozmawiali¶my o pracowitych mrówkach. Przeczytali¶my wiersz pt. "Mrówki" i na jego podstawie dzieciaki odpowiadały na zadawane pytania. Przyjrzeli¶my się wielu ilustracjom przedstawiaj±cym mrówki i ich dom - mrowisko. Podczas zabawy ruchowej zamienili¶my się w pracowite mrówki, które maszerowały jedna za drug±. Mrówki na hasło "Pada deszcz" przykucały i chowały głowę między kolanami. Zgaduj - Zgadula 15.06.2015
(16-06-2015)
Pocz±tek dnia upłyn±ł nam na wspólnych zabawach konstrukcyjnych. Budowali¶my kolorowe wieże, domki oraz garaże. Przeczytali¶my bajkę o 3 ¶winakach, które ukrywały się przed złym wilkiem. Wykonali¶my ćwiczenia oddechowe, kóre nawi±zywały do przeczytanej historii. Dzi¶ na zajęciach edukacyjnych ciocia zamieniła się w czarodziejkę, która sprawiała, że znikały niektóre zabawki. Zadzaniem dzieci było wskazanie przedmioty, który znikn±ł lub zmienił miejsce. Bawili¶y się także w  "Raz, dwa, trzy Baba-Jaga patrzy".Owoce sezonowe
(09-06-2015)
Dzień rozpoczęli¶my od porannej gimnastyki. Zatańczyli¶my do piosenek "Jaworowi ludzie", "Krakowiaczek jeden". Przeczytali¶my ksi±żeczkę z serii Listonosz Pat. Przed ¶niadaniem układali¶y puzzle przedstawiaj±ce Kubusia Puchatka i Mańka złot± r±czkę. Na zajęciach edukacyjnych zapoznali¶y się z owocami sezonowymi. Wczoraj rozmawiali¶my o truskawkach a dzi¶ powiedzieli¶my sobie więcej o czere¶niach. Dowiedzieli¶my się gdzie rosn± i jakiego s± koloru. Pamiętamy, że przed jedzeniem każdego owocu należy go starannie umyć. Wiemy też, że podczas jedzenia czere¶ni musimy uważać na pestkę, ktróa jest w ¶rodku. Podczas opowiadania ruchowego przenie¶li¶my się do sadu, w którym wspinaj±c się na paluszki zrywali¶my czere¶nie, a nisko z krzaczka zbierali¶y truskawki. Wykonali¶my pracę plastyczn± używaj±c farb plakatowych.  Mali sportowcy
(03-06-2015)
Dzisiejszy poranek przywitali¶my tańcem w rytm skocznej muzyki. Przeczytali¶my ksi±żkę o małej wy¶cigówce oraz o przygogdach Kubusia Puchatka. Przed ¶niadaniem wykonalisy rozgrzewkę do piosenki "Głowa, ramiona...". Na zajęciach edukacyjnych rozmawiali¶my o różńych dyscyplinach sportowych. Na podstawie ilustracji dzieci rozpoznawały poszczególne konkurencje.Zorganizowalismy rozgrywki  sportowe z następuj±cych sprawno¶ci: kręgle, rzut do celu, tor przeszkód.
Dzi¶ ¶więtowali¶my urodziny naszego kolegi Huberta. Dzień Dziecka
(01-06-2015)
Dzień rozpoczęli¶my od wpólnego układania puzzli. Przeczytali¶my też ksi±żeczkę o listonoszu Pacie. Podczas porannej gimnastyki skakali¶my jak pajacyki, chodzili¶my jak raki, wykonali¶my ćwiczenia z woreczkami wypełnionymi grochem. Dzi¶ ¶więtowali¶my Dzień Dziecka. Ciocie pomalowały buzie naszym Smykom kolorowymi farbkami. Robili¶y także zwierz±tka z baloników. Zajadali¶my się słodkim poczęstunkiem i tańczyli¶my w rytm ulubionych pisenek. Z okazji Dnia Dziecka życzymy Smykom wszytkiego najlepszego! ;)Sygnalizacja ¶wietlna
(29-05-2015)
Pi±tek rozpoczęli¶my od układani puzzli przedstawiaj±cych podwodny ¶wiat i Kubusia Puchatka. Przed ¶niadaniem tańczyli¶my do ulubionych piosenek "Mucha w mucholocie", "Żołnierze". Przeczytali¶my ksi±żeczkę o kopciuszku i o pani wterynarz. Na zajęciach edukacyjnych przypomnieli¶my sobie zasady bezpieczeństwa na drodze. Więcej powiedzieli¶my sobie na tenat sygnalizacji ¶wietlnej. Zielony - droga wolna, zółty - przygotowyjemy się do jazdy, czerwony - STOP!. Wykonali¶my pracę plastyczn± przedstawiaj±c± sygnalizację ¶wietln±. Podczas zabawy ruchowej dzieci zamieniły się w kierowców, którzy bacznie obserwowali zmiany koloru ¶wiateł na sygnalizatorze.Bezpieczne przedszkolaki
(27-05-2015)
Dzisiejszy poranek rozpoczęli¶my od wspólnej gimnastyki. Sprawdzali¶my kto szybciej przetoczy piłkę, kto celnie rzuci w ¶rodek obręczy, kto najwięcej razy odbije piłk± o ziemię. Przed ¶niadaniem przeczytali¶my ksi±żkę o przygodach strażaka Sama oraz smerfa Policjanta. Na zajęciach edukacyjnych rozmawiali¶my o bezpieczeństwie na drodze. Na podstawie ilustracji rozmawiali¶my o wła¶ciwym zachowaniu  podczas drogi do przedszkola. Dzieci odpowiadały "TAK" lub "NIE" na zadawane pytania. Dzieci otrzymały obrazki w postaci puzzli do złożenia. Były to różne znaki drogowe. Podczas zabawy ruchowej zamienili¶my się w pieszych,  którzy chc± przej¶ć na drug± stronę ulicy. Rozgl±dali¶my się w prawo, w lewo i bezpiecznie wkraczali¶my za przej¶cie dla pieszych.Bukiecik da Mamy
(26-05-2015)
Dzień w przedszkolu rozpoczęli¶my od wspólnych zabaw na dywanie edukacyjnym. Przeczytali¶my także ksi±żkę z serii "Poczytaj mi mamo". Przed ¶anidaniem zatańczyli¶my krakowiaczka oraz nasz układ do piosenki "Jawor, Jawor". Na zajęciach edukacyjnych ciocia zapoznała nas z tekstem wiersza "Bukiecik dla mamy", na podstawie którego odpowiadali¶y na zadawane pytania. Mogli¶my też swobodnie wypowiedzieć się na temat naszych mam. Podczas zabawy ruchowej spacerowali¶my przy muzyce, szukaj±c kwiatków dla mamy. Musieli¶y się rozgl±dać uważnie, ponieważ niektóre były ukryte między zabawkami. Dzi¶ przygotowali¶my dla naszych kochanych mam małe niespodzianki od serca. Wszystkim mamom składamy serdeczne życzenia!Witajcie w naszej bajce
(22-05-2015)
Dzisiejszy poranek upłyn±ł nam na zabawie w grę memory. Przeczytali¶my także opowie¶ć o Calineczce. Przed ¶niadaniem przeprowadzili¶my zawody poprawiaj±ce nasz± rzutno¶ć i celno¶ć. Na zajęciach edukacyjnych dyskutowali¶my na temat naszych ulubionych bajek oraz ich bohaterów. Do dzisiejszych zajęć wykorzystali¶my zagadki obrazkowe, które przedstawiały bohaterów z różńych bajek i ba¶ni. Dzieciaki szybko podawały wła¶ciwe odpowiedzi, mówi±ć z jakiej bajki pochodzi dana postać. Wspólnie zatańczyli¶my do piosenki "Witajcie w naszej bajce". Na koniec pokolorowali¶my ilustracje przedstawiaj±ce naszych ulubionych bohaterów. wybrali¶y się także na przedszkolny plac zabaw.Zabawki w naszej sali
(21-05-2015)
Dzień rozpoczęli¶my od wizyty w naszym k±ciku czytelniczym. Przeczytali¶my historię o zwierz±tkach mieszkaj±cych na wsi. Przed ¶niadankiem pobawili¶y się w "Kółko graniaste" i "Mało nas..." . Tematem dzisiejszych zajęć edukacyjnych było wyrabianie nawyku poszanowania zabawek. Z przeczytanego opowiadania o Wojtusiu dowiedzieli¶my się, jak nie należy postępować ze swoimi zabawkami. Dzieci chciałyby przekazać bohaterowi opowiadania, że ksi±żki trzeba szanować i nie wyrywać z nich kartek, a zabawki odkładać na wła¶ciwe miejsce. Dzieci s± gospodarzami sali i powinny zawsze dbać o wszystko, co się w niej znajduje. Ciocia zadawała dzieciom pytania:
Jaki kolor ma pojemnik, w którym znajduj± się klocki?
Czy klocki s± w odpowiednich pojemnikach?
Czy wszystkie lalki siedz± na swoich miejscach?
Czy ksi±żki s± starannie ułożone na swoim miejscu?
W którym miejscu siadamy, kiedy chcemy ogl±dać ksi±żki?Zielone żabki
(19-05-2015)
Wtorkowy dzień rozpoczęli¶my od zabawy w memory - odszukiwali¶my identyczne obrazki przedstawiajace bohaterów bajki o Kubusiu Puchatku. Przed ¶niadaniem przeczytali¶my ksi±żeczkę z serii "Poznajemy zawody ¶wiata". Tematem dzisiejszych zajęć edukacyjnych były zielone żabki. Poznali¶my historię o pewnej żabce, która nie była zadowolona ze swojego wygl±du. Dzieci odpowiedziały na pytania dotycz±ce tekstu. Przeprowadzili¶my zabawę ruchow± "Masz zielone", podczas której dzieci biegały po sali i na hasło "masz zielone" odszukiwały na sobie lub w sali rzeczy w kolorze zielonym. Wkonali¶my kartę pracy, w której zaznaczyli¶my drogę jak± musia przebyć żabka, aby dotrzeć nad staw. Dzi¶ bawili¶my się też na szkolnym boisku. Po zajęciach ¶więtowali¶my urodziny naszej koleżanki Marysi.  Wlazł kotek na płotek
(18-05-2015)
Poniedziałkowy poranek przywitali¶y w k±ciku czytelniczym. Poznali¶y przygody smerfa strażaka i smerfa kucharza. Przed ¶niadaniem wykonali¶my poranna gimnastykę. Zatańczyli¶y też do naszych ulubionych piosenek. Na zajęcich edukacyjnych odwiedził nas pluszowy kotek. Rozmawiali¶my na temat jego wygl±du. Dzieci zapoznały się z piosenk± "Wlazł kotek na płotek". Podczas ćwiczenia ruchowego dzieci zamieniły się w kotki, które wspinały się po drabinie. Na głó¶ni dĽwięk instrumentu kotki spadały z drabiny i siadały na dywanie. Wykonali¶my też ćwiczsnie logorytmiczne. Na hasło "kotki miaucz±" dzieci na¶ladowały miauczenie kotków. Po zajęciach edukacyjnych ¶więtowali¶y trzecie u rodziny naszego kolegi Tadzia.Słoneczna Kraina
(15-05-2015)
Pi±tkowy poranek spędzili¶y na układaniu puzzli. Dzi¶ bohaterami naszej układanki był Kubu¶ Puchatek oraz Bob Budowniczy. Przeczytali¶my ksi±żeczkę o Smerfie policjancie i Smerfetce baletnicy. Na zajęciach edukacyjnych wybrali¶my się w podróż do Słonecznej Krainy. Podróżowali¶my samolotem (biegali¶my po sali z rozłożonymi rękami), samochodem (trymaj±c przed sob± plastikowy talerzyk imitowali¶y kierownicę) oraz rowerkiem. Po dotarciu do naszej krainy przypomnieli¶my sobie jak wygl±da koło (słoneczko). Wykonali¶my ćwiczenie grafomotoryczne - kre¶lili¶my palcem w powietrzu kształt koła a następnie wykonali¶my kartę pracy i dorysowali¶my słoneczku brakuj±ce promienie. Dzi¶ odwiedzili¶my nasz plac zabaw.
 Rodzina misiów
(12-05-2015)
Poranek przywitali¶my skocznym tańcem do piosenki pt. "Kangurek". Bawili¶my się w "Mało nas", "Na dywanie siedzi jeż". Dzi¶ na zajęciach edukacyjnych odwiedzili nas nasi pluszowi przyjaciele. Poznali¶my rodzinę misiów - tatę, mamę i dzieci. Rozpoznawali¶my wielko¶ci - duży, mały. Przeczytali¶my wiersz pt. "Misie" i odpowiedzieli¶my na pytania do tekstu. Podczas zabawy ruchowej zamienili¶my się najpierw w duże misie (st±pali¶my przenosz±c ciężar z nogi na nogę), a następnie w małe misie, które dobrały się w pary i razem zaczęły zabawę. Wykonali¶my pracę plastyczn±, któa polegała na pokolorowaniu sylwety misia. Dzi¶ wybrali¶my się na przedszkolny plac zabaw.Obiad u lalek
(11-05-2015)
Nowy tydzień rozpoczęli¶my poranna gimnastyk±. Zatańczyli¶my "Głowa, ramiona, kolana, pięty", "Mucha w mucholocie" i "Kangurek". Na zajęciach edukacyjnych zaprosili¶my wszystkie lalki do naszego stolika, przy którym ustawiali¶my kolejno: pięć talerzyków, pięć kubeczków i pięć widelczyków. Kolejnym zadaniem dla naszych Maluchów było wybranie pięciu zabawek. Podczas dzisiejszych zajęć ćwiczyli¶my umiejętno¶ć liczenia do pięciu. W zabawie ruchowej dzieci podskakiwały licz±c do pięciu. Rytm podskoków wybijała na instrumencie ciocia. Dzi¶ wybrali¶y się na spacer.  Zabawy klockami
(07-05-2015)
Dzisiejszy poranek przywitali¶my w k±ciku czytelniczym ksi±żeczk± o ołowianym żołnierzyku. Po skończonej lekturze dzieci własnymi słowami próbowały opowiedzieć przygody bohatera ksi±żki. Na zajęciach edukacyjnych  doskonalili¶my nasze sprawno¶ći  manualne. Do dzisiejszej nauki wykorzystali¶my drewniane klocki o różńych kształtach i kolorach. Ćwiczyli¶y różńe sposoby manipulowania nimi: budowanie wieży z trzech klocków, układanie klocków jeden obok drugiego,  ł±czenie dwóch klocków z trzecim, wskazywanie klocka w odpowiednim kolorze. Dzięki tej zabawie przypomnieli¶y sobie wiadomo¶ći o kolorach, kształtach, wielko¶ciach. Podczas zabawy ruchowej W rytmie bębenka dzieci maszerowały między zbudowanymi wieżami . Starały się robić
to bardzo ostrożnie, by żadnej nie przewrócić. Na hasło "wieża" każde dziecko wracało do swojej budowli i stawało obok niej "na baczno¶ć". Dzi¶ wybrali¶my się na spacer. Odbyły się także zajęcia z języka angielskiego.Motylki
(05-05-2015)
Wtorkowy dzień rozpoczęli¶my od porannej gimnastyki. Ćwiczyli¶my przy piosence "Głowa, ramiona, kolana,...". Zajrzeli¶my również do k±cika czytelniczego, w którym czekały na nas przygody z wiejskiej zagrody. Na zajęciach edukacyjnych rozmawiali¶my o motylach. Podziwiali¶my ich piękne skrzydełka wymieniaj±c jakie kolory się na nich znajduj±. Starali¶my się także okre¶lić kształty ozdabiaj±ce poszczególne motele : koła, trójk±ty i kawadraty. Podczas zabawy ruchowej zamienili¶my się w motyle, które poruszały swoimi skrzydełkami zgodnie z tempem muzyki. Dzi¶ wybrali¶my się na szkolne boisko w poszukiwaniu bohaterów naszych zajęć edukayjnych.Pracowite pszczółki
(29-04-2015)
¦rodowy  poranek rozpoczęli¶y od zabaw konstrukcyjnych. Budowali¶my kręte drogi dla naszych aut. Urz±dzili¶y małe wy¶cigi. Przeczytali¶my opowiadanie o rodzinie Troli z serii "Poczytaj mi mamo". Tematem dzisiejszych zajęć była pracowito¶ć pszczółek. Podziwiali¶my ich pracę, dzięki której mamy słodki miód. Przyjrzeli¶my się specjalnemu kostiumowi pana pszczelarza i domkom, w których mieszkaj± pszczoły. Podczas zabawy ruchowej zamienili¶my się w pszczółki, które zbieraj± nektar i przelatuj± z kwiatka na kwiatek. Wykonali¶my pracę plastyczn± przedstawiaj±c± pracowit± pszczołę.Biedroneczki s± w kropeczki
(28-04-2015)
Dzień w żłobku rozpoczęli¶my poranna gimnastyk±. Skakali¶my obunóż w miejscu i do przodu - na¶laduj±c wróbelki. Zatańczyli¶my "Krasonudki" oraz "Boogie -Woogie". Przed ¶niadaniem przeczytali¶my opowiadanie o przygodach strażaka Sama. Na zajęciach edukacyjnych przyjrzeli¶y się bliżej małym biedronkom. Dowiedzieli¶my się w jakim ¶rodowisku żyj±, czym ¶ie odżywiaj± i czy s± pożyteczne dla człowieka. Policzyli¶my kropki biedronek przedstawionych na ilustracjach. Podczas zabawy ruchowej zamienili¶y się w małe biedroneczki lataj±ce po zielonej ł±ce. Wykonali¶my pracę techniczn±, któr± można podziwiać w naszej "mini galerii". Dzi¶ odbyły się zajęcia logopoedyczne oraz z języka angielskiego.Malutkie nasionka
(24-04-2015)
Pi±tkowy ranek upłyn±ł nam na swobodnych zabawach. Układali¶my puzzle, budowali¶my długie poci±gi i czytali¶my ulubione ksi±żeczki. Tematem naszych dzisiejszych zajęć były wiosenne prace w ogrodzie. Dowiedzieli¶my się, że z malutkich nasionek mog± wyrosn±ć piękne kwiaty. Jednak trzeba o nie dobrze zadbać. Każdy mały ogrodnik wie, że ro¶liny trzeba podlewać i zapewnić im dostęp do promieni słonecznych. Podczas zabawy ruchowej dzieci zamieniły się w małe nasionka , które dotknięte przez ciocie podnosiły się i wzrastały ku słońcu. Na koniec pokolorowali¶my obrazki zwi±zane z tematem dziejszych zajęć. Udali¶my się także na przedszkolne boisko.¦wiatowy Dzień Ksi±żki
(23-04-2015)
Dzień rozpoczęli¶my od wspólnych gier i zabaw na dywanie. Przed ¶niadaniem przeczytali¶my ksi±żkę o Królewnie ¦nieżce i siedmiu krasnoludkach. Przypomnieli¶my sobie zasady dbania o ksi±żki. Pamiętamy już, że nie wolno wyrywać z nich kartek, malować w nich kredkami, a po przeczytaniu należy odłożyć na wł±¶ciwe miejsce. Rozmawiali¶my także o bibliotece i jej licznych zasobach. Ciocie pokazały różne rodzaje ksi±żek m. in. słowniki , encyklopedie, atlasy, albumy. Resztę dnia spędzili¶my na wesołych zabawach zarówno w sali jak i na przedszkolnym boisku.W wiosennym ogrodzie
(21-04-2015)
Dzień rozpoczęli¶my od wspólnego czytania opowie¶ci o ¶wincne Peppie. Przed ¶niadaniem wykonali¶my mała gimnastykę. Zamienili¶y się w watraczki. Podczas tego ćwiczenia biegali¶my w różnych kierunkach w tempie podanym przez nauczycielkę na instrumencie.
Na sygnał- mocne uderzenie w instrument, zatrzymywalim¶y się i wykonywali¶my okrężne ruchy ramionami- skrzydła wiatraka. Podczas dzisiejszych zajęć edukacyjnych ćwiczyli¶my sprawno¶ć manualn±. Używaj±c ciastoliny wykonali¶my kolorowe kwiatki, motylki i ¶limaki. Stworzyli¶my w ten sposób wiosenny ogród. Na koniec zajęć zatańczyli¶my do piosenki "Maszeruje wiosna" .Tulipany
(20-04-2015)
Poniedziałkowy poranek przywitali¶my zabawami w kole. Zagrali¶my w "kółko graniaste" i "balonika". Przed ¶niadaniem przeczytali¶my przygody lokomotywy Tomka i jego przyjaciół. Na zajęciach edukacyjnych przypomnieli¶my sobie kolory jakie pojawiły się w naszych ogródkach. Wymienili¶my nazwy znanych nam wiosennych kwiatów i zagrali¶my piłk± w grę "Kolory". Wykonali¶my pracę plastyczn± za pomoc± naszych r±czek. Odcisnęli¶my kolorowe dłonie i otrzymali¶my pięknego tulipana. Le¶ne zwierzęta
(17-04-2015)
Pi±tek Sprytne Liski rozpoczęły od zabaw dowolnych na dywanie edukacyjnym-ulica. Przeczytalismy ksi±żeczkę z serii Strażak Sam pt: ,, Czerwony Alarm''. Powiedzieli¶my sobie w jakich okoliczno¶ciach moze wybuchn±ć pożar. Na zajęciach edukacyjnych rozmawiali¶my o zwierzętach żyj±cych w lesie m. in. sarna, dzik, sowa, lis, jeż. Mówili¶my o tym co to jest karmnik, czym możemy dokarmiać zwierz±tka w lesie, oraz jak należy zachowywać się w tym ¶rodowisku żeby nie płoszyć jego mieszkanców. Podczas zabawy ruchowej na¶ladowali¶my budzacego się ze snu głodnego niedżwiadka. Korzystaj±c ze słonecznej pogody wybrali¶my się na spacer.  Na ł±ce
(16-04-2015)
Czwartowy dzień rozpoczęli¶y od wspólnej gimnastyki oraz zabaw dowolnych na dywanie. Układali¶y puzzel przedstawiaj±ce Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Przeczytali¶my ksi±żkę o burczybrzuszku i pikniku z mrówkami. Na zajęciach edukacyjnych rozmawiali¶my o tym jakie zwierzęta spotkamy na ł±ce. Pomocna przy tym była plansza edukacyjna, na której przedstawieni byli mieszkańcy ł±ki, m.in. bocian, żaba, mrówki, motyl, biedronka, pszczoły. Podczas zabawy ruchowej zamienili¶my się w żabki u ciekaj±ce przed bocianem. Zagrali¶y taże w grę dydaktyczn±, w której zadaniem dziecka było dopasowanie owada do jego domku. Dzi¶ odbyły się zajęcia z języka angielskiego.   Dzień i noc
(15-04-2015)
Dzisiejszy poranek rozpoczęli¶my od zabaw konstrukcyjnych. Bu dowali¶my wieże z kolorowych klocków, utrwalaj±c poszczególne kolory. Na zajęciach edukacyjnych  rozmawiali¶my o czynno¶ciach wykonywanych w ci±gu dnia i nocy. Spo¶ród ilustracji wybierali¶my te zajęcia wykonywane  w dzień lub w nocy. Z rozsypanych elementów ułożyli¶y obrazek przedstawiaj±cy słońce i księżyc. Podczas zabawy ruchowej na hało nauczyciela "słońce" dzieci podnosiły ręce do góry, a na hasło noc układały się w pozycji do snu. Na koniec pokolorowali¶my obrazki przedstawiaj±ce czynno¶ci, o których rozmawiali¶my podczas dzisiejszych zajęć.                    Poprzednie   Następne
 
do góry

©2008 -